Lenka Smutná

Prvý seminár mi dal hlavne schopnosť pozrieť sa na to, ako to vlastne v sebe naozaj mám, ako sa cítim – fyzicky, psychicky, emočne. Zároveň však nielen schopnosť si to uvedomiť, ale hlavne dovoliť si to priznať aj s vedomím, že som dovtedy na seba kašľala a bola pre seba na dosť podradnom mieste. Takže mi to dalo veľký Aha efekt, že ak sa chcem v živote ďalej rozvíjať, musím vedieť nielen, kto som a čo chcem rozvíjať, ale postarať sa o seba, aby som mala silu a energiu vôbec niečo robiť.

The first seminar mainly gave me the ability to look at how I have it in me and how I feel – physically, mentally, and emotionally. At the same time, however, not only the ability to realize it but especially to allow me to admit it, with the knowledge that I had coughed up myself. Until then and had been in a rather inferior place to me. So it gave me a big Aha effect that if I want to develop further in life, I need to know not only who I am and what I want to develop, but to take care of myself so that I have the strength and energy to do something at all.