Zuzka

I want to thank.

I want to ask you, could you do more of these online events? Even if Yehuda didn’t have time, what about the graduates? I would also like to continue.

Chcem sa poďakovať. Chcem vás poprosiť, mohli by ste tieto online podujatia robiť viac? Aj keby Yehuda nemal čas, tak absolventi? Rada by som aj pokračovala.