About school

Psychophonetics institute international (PII)

History

Psychophonetics Institute International was registered in Slovakia in 2013, after 25 years of operatin, teaching, practicing and consulting in Australia, South Africa, UK, Hungary and Czech Reublic. Since 2015 Slovakia is the international centre of Psychophonetics and its main place of teaching.

Previous governing bodies of Psychophonetics:

 • Persephone College UK (2007)
 • Persephone Institute of Psychophnonetics in South Africa (2002)
 • Persephone Institute of Psychophonetics in Australia (2003).
 • Persephone College of Philophonetics in Australia (1991)
 • Prior to this, Yehuda Tagar led the development, presentation and teaching of Psychosophy, Applied Psychosophy and Psychophonetics as a private worker mainly in Australia since 1985.

Therefore, although Psychophonetics Institute International is registered in 2013, for the last 30 years represents the continuous life and development of Psychophonetics (formerly called “Philophonetics” and “Philophonetics – counseling”).

Who we are

Psychophonetics Institute International (PII) is an educational organization responsible for the profession of Psychophonetics, the qualification of Psychophonetics coaches, counsellors, supervisers and consultants and its accreditation. It is a civic association registered in Slovakia. It operates through country colleges, currently mainly thorugh Skola Empaties in Slovakia. 

 • It allows and facilitates the opening of professional courses in Psychophonetics.
 • It oversees compliance with the standards of the profession, curricula, training, ethical standards and their development.
 • It issues a certificates, diplomas and post graduate diplomas for qualification of students, coaches, counsellors, consultants and trainers.
 •  It owns and manages the intellectual property rights of Psychophonetics and its transformation on behalf of its author (Y.T.).

Psychophonetics Institute International, through local schools, offers a wide range of diploma courses, short professional development courses, public educational activities and counseling services. It operates in Slovakia mainly through the School of Empathy, which is covered by the civic association Psychosophy Academy of Central Europe (PACE). It offers short courses and consultancy in South Africa, Switzerland, Czech Republic and Romania. Authorised centres of Psychophonetics professional training in other countries are being planned now (post pandemic). 

The director of PII is Yehuda LK Tagar, the founder of Psychophonetics and the executive director is Miroslava Tagar.

PACE - Psychosophy Academy of Central Europe

What we offer

Professional diploma courses 

Škola empatie organizes all levels of professional training in the field of Psychophonetics:

 1. Professional Training in Psychophonetics – a three-year course leading to Post Graduate Diploma in Psychophonetics – Consutancy for Personal & Professional Development. It is comprises 3 parts: 

Year 1: Foundation Year in Psychophonetics – Diploma in Holistic Coaching; 

Year 2: Methodical Empathy Counselling (no separated diploma)

Year 3: Post Graduate Diploma in Psychophonetics – Consultancy of Personal & Professional Development. 

 1. Foundation Year in Psychophonetics – Diploma in Holistic Coaching for Personal Development & Sustainability (an independent diploma).  

Short courses in personal and professional development 

Consulting for organizations 

– Individual counselling and consultations

In Slovakia we teach in English and Slovak in Bernolákovo (Near Bratislava) and Košice.

Accordion Content

PACE organizuje všetky stupne odborného výcviku v oblasti Psychofonetiky:

 1.  Holistický kouč- osobného rozvoja a udržateľnosti- Základný ročník  Psychofonetiky
 2. Tréner osobného a skupinového rozvoja – Psychofonetika ako profesia.

PACE v spolupráci s PII – Psychophonetics Institute International tiež poskytuje širokú škálu krátkych odborných kurzov pre profesionálov v sektoroch zdravotníctva, ľudských služieb, medicíny, ošetrovateľstva, organizačného rozvoja, obchodu, vzdelávania a odbornej prípravy a duševného zdravia. (podrobnosti nájdete v časti „Krátke kurzy“ na tejto webovej stránke).

PACE v spolupráci s Psychophonetics Foundation sro poskytuje aj svoje poradenstvo v oblasti organizačného rozvoja – ponúka program „Humanizácia pracoviska“ a jeho sedem štandardov organizáciám, spoločnostiam, podnikom, mimovládnym organizáciám a iným organizáciám na Slovensku a v ďalších krajinách.

Popri odborných školeniach ponúka PACE širokú škálu prednášok a seminárov v oblasti osobného rozvoja, vzťahov a sexuálnych problémov, vedomého rodičovstva, zotavenia z traumy a týrania, zotavenia zo závislosti, krízového riadenia, zvládania konfliktov, prekonávania reakcií, projekcii, rozhodovania, vyjadrovanie a duchovný rozvoj. (podrobnosti nájdete v časti Krátke kurzy v časti KURZY na tejto webovej stránke).

Webové semináre a workshopy zamerané na rodičovské zručnosti týkajúce sa vývoja dieťaťa, detských potrieb, starostlivosti o rodičov a komunikačných schopností, a to tak pre zručnosti rodičov, ako sú bežné deti, aj detí so špeciálnymi potrebami.

Psychophonetics Foundation s.r.o.

Is the commercial branch of Psychophonetics business operations locally and internationally.

It is the owner of the intellectual property of Psychophonetics, Methodical Empathy, Humanising the Workplace and the curriculum and the rights to conduct Psychophonetics professional training – on behalf of their creator and author Yehuda Tagar.

It is the owner and the organisational basis for the 7 Conditions Consultancy (7CC).

The Foundation is the company that provides the commercial and financial management of Psychophonetics training and consultancy, supporting the work of Psychophonetics Institute International through its colleges in Slovakia and in other countries.

Landmarks

May 2021

Košice Group C

3rd group of the Foundation year in Košice (K-C).

April 2021

Group H

8th group of the Foundation year in Bernolákovo.

July 2020

Group G

7th group of the Foundation year in Bernolákovo.

January 2020

Košice Group B

2nd group of the Foundation year in Košice (K-B).

October 2019

1st conference

1st International conference of Psychophonetics.

1st International Alumni Conference.

January 2019

Group F

Another Foundation year group in Bernolákovo.

October 2018

1th Košice Group

Expansion to the east, we are opening the 1st group in Košice (K-A).

November 2017

Group E

Foundation year.

November 2016

Group D

We are opening another Foundation year group.

October 2015

Group C

For the first time in Bernolákovo. A third group is an international group from Slovakia, the Czech Republic and Hungary.

April 2015

Change of registered office

We are moving the headquarters and most of the educational activities to Bernolákovo.

March 2014

Group B

2nd group of the Foundation year.

February 2013

Foundation year – Group A

1st group of the Foundation year and orientation courses.

December 2012

A seminar in Prague

A seminar in Prague and a  decision to develop activities also in Slovakia.

June 2012

Arrival in Slovakia

1st orientation seminar in Bratislava.